Ingenjör/projektledare inom industriellt trähusbyggande
at RISE

Date Posted: 01/03/2017

Job Description

RISE Samhällsbyggnad och sektionen för Träbyggande och boende arbetar med att skapa ett mer hållbart samhällsbyggande och ett utökat nyttjande av förnyelsebara material och en effektiv byggprocess inom följande områden:

  • Träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material
  • Industrialiserat trähusbyggande
  • Klimatsäkert byggande – konstruktivt träskydd
  • Ljud och vibrationer i träkonstruktioner
  • Hållbarhet och cirkulär ekonomi

Vi arbetar ofta brett med frågorna i forsknings- och innovationsprojekt såväl som i direkta uppdrag ofta med en kombination av teknisk utvärdering, beräkning och provning. Vårt arbete bedrivs i samverkan med industrin och universitet och ofta i internationella projekt. Sektionen för träbyggande och boende arbetar tillsammans med trähusindustrin i innovationsprojekt såsom Smart Housing Småland och Bioinnovation.

Vi finns på fyra orter i Sverige och vår geografiskt skilda verksamhet ger oss stor närhet till regionala företag och universitet. Regionalt så befinner vi oss i Borås, Skellefteå, Stockholm och Växjö där också många av de träbearbetande industrierna är lokaliserade. Inom RISE så utgör sektionen en del av divisionen för samhällsbyggande med stor kompetens inom olika byggfrågor.  

Vi söker dig som är ingenjör eller forskare inom byggteknik men med erfarenhet från industriellt byggande/lean production gärna kopplat mot trähusindustrin. Branschen är nu inne i en omställningsfas där många företag börjar bygga flerbostadshus baserat på produktplattformar. Det finns därför en stor efterfrågan på kompetens inom byggnadsinformationsmodeller (BIM) och produktionsteknik. Vi kan erbjuda ett omväxlande arbete där du kan få delta i utvecklingen av nya system som kan förändra byggindustrin. Arbetet bedrivs ofta i projektform och bedrivs tillsammans i utvecklings/innovationsprojekt tillsammans med industrin där du kan varva teori och praktik. Kommunikation och tekniköverföring av forskningsresultat till industri och samhällsaktörer är också en viktig del av arbetet.

Inom RISE arbetar du både självständigt och tillsammans med kollegor. Arbetet bedrivs ofta i nära samarbete med kunder där varje uppdrag är unikt. Det är därför viktigt att du är utåtriktad och lyhörd för kundens önskemål. Vi förväntar oss att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska.

Placeringen av tjänsten kan vara på någon av våra verksamhetsorter. Vill du ha mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta sektionschef Karin Sandberg, 010-516 62 41 eller Marie Johansson, 010-516 62 51. Ansökan är öppen till 31 mars 2017, men snabbt svar är till fördel då vi behandlar svaren och intervjuer löpande.

RISE – Sveriges forskningsinstitut
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster.  RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

Job Requirements

Högskoleingenjör

Civilingenjör

Eller motsvarande

Job Snapshot

About Us

Are you curious about the future, enjoy challenges and want to make a difference? We offer you a workplace with great opportunities to influence your field of work and how you wish to develop.

At RISE we are more than 2,200 employees, performing applied research, knowledge creation and innovation for the benefit of industry and society. We are driven by creativity, knowledge, cooperation and our mission - accelerating innovation. Our role is to offer and provide solutions to existing and future needs based on research. Together with partners, customers and users, solutions are developed as new services and products.

Our vision:

RISE vision is to be an internationally leading innovation partner. This means having a leading role as a strong research institute which support Swedish industry and it's competitiveness within the global market.

We do this by contributing to market introduction and the application of Swedish industry innovation, technology and products both nationally and internationally. Our role as a research institute also includes establishing networks and cooperative initiatives for our customers and partners in Sweden and globally.

To learn more about our dynamic team of professionals, join the RISE Talent Network today!