Projektledare inom Resursåterförande avloppshantering
at RISE

Date Posted: 27/02/2017

Job Description

RISE Urban Water Management arbetar med vattenfrågor nära såväl forskarvärlden, industrin som kommunal verksamhet. Vi är för närvarande 12 medarbetare och finns i Stockholm, Göteborg, Lund och Linköping där vi arbetar såväl nationellt som internationellt.

Vi söker dig som vill arbeta med avloppsfrågor i en cirkulär ekonomi, i svenska och internationella forsknings- och innovationsprojekt. Vi arbetar i projektform med ett brett spann av sakfrågor från storskaliga avloppssystem till källsorterande system, från kommunala reningsverk till småskaliga lokala lösningar. I fokus för våra projekt finns alltid system- och hållbarhetsfrågor.

Arbetsuppgifterna kommer främst att bestå i att utveckla och genomföra projekt inom kretslopp av näringsämnen (främst fosfor och kväve) från avlopp där innovationer baserade på källsorterande system och/eller utvinning av näringsämnen från avloppsvatten och slam är fokusområden. Du kommer att arbeta med alla hållbarhetsperspektiv, såväl miljömässiga, ekonomiska som sociala aspekter.

Vi söker dig som är civilingenjör eller motsvarande inom t ex kemi-, miljö- och vatten-, ekosystem- eller väg- och vattenteknik. Du har minst 5 års erfarenhet inom avloppshantering på kommun, VA-bolag, konsultföretag, institut eller universitet. Du har erfarenheter av att leda svenska och/eller internationella projekt. Du har god analytisk förmåga och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är van att arbeta tvärdisciplinärt och samverka med kommun, företag och universitet.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Erik Kärrman på telefon 010-516 63 32 eller [Click Here To Join]. Vi vill ha din ansökan senast den 31 mars 2017. Vi ser gärna din ansökan så snart som möjligt då vi kommer att intervjua löpande.

Placering efter överenskommelse på någon av verksamhetens orter.

RISE – Sveriges forskningsinstitut Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster.  RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

Job Requirements

Civilingenjör eller motsvarande inom t ex kemi-, miljö- och vatten-, ekosystem- eller väg- och vattenteknik.

Job Snapshot

About Us

Are you curious about the future, enjoy challenges and want to make a difference? We offer you a workplace with great opportunities to influence your field of work and how you wish to develop.

At RISE we are more than 2,200 employees, performing applied research, knowledge creation and innovation for the benefit of industry and society. We are driven by creativity, knowledge, cooperation and our mission - accelerating innovation. Our role is to offer and provide solutions to existing and future needs based on research. Together with partners, customers and users, solutions are developed as new services and products.

Our vision:

RISE vision is to be an internationally leading innovation partner. This means having a leading role as a strong research institute which support Swedish industry and it's competitiveness within the global market.

We do this by contributing to market introduction and the application of Swedish industry innovation, technology and products both nationally and internationally. Our role as a research institute also includes establishing networks and cooperative initiatives for our customers and partners in Sweden and globally.

To learn more about our dynamic team of professionals, join the RISE Talent Network today!