Τα cookies στις ιστοσελίδες του CareerBuilder

Cookies προβαλλόμενης τοποθεσίας

Ονομασία cookies

Είδος/ σκοπός cookies

Συλλεγόμενες πληροφορίες

Διάρκεια cookies

CB_SID

Αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας

Απομνημονεύει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, ώστε να προβάλλετε ασφαλείς σελίδες χωρίς να χρειάζεται να συνδέεστε επανειλημμένα.

Περίοδος λειτουργίας: ολοκληρώνεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης ή μετά από 12 ώρες αδράνειας για υποψηφίους ή μετά από 30 λεπτά αδράνειας για εργοδότες.

BID

Αναγνωριστικό χρήστη

Αναγνωριστικό που εκχωρείται σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης κατά την πρώτη επίσκεψη στον ιστότοπο. Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση χρηστών που επισκέπτονται ξανά την ιστοσελίδα και για την προβολή προτεινόμενων θέσεων εργασίας και άλλου προσαρμοσμένου στον χρήστη περιεχομένου με βάση προηγούμενες προβολές θέσεων εργασίας και άλλων αναζητήσεων που έχετε πραγματοποιήσει στον ιστότοπο.

Μόνιμο: Λήγει 1 έτος μετά την εγκατάσταση ή την ενημέρωσή του.

JDP

Αναγνωριστικό κατηγορίας χρήστη

Προσδιορίζει αν ένας χρήστης είναι εργοδότης ή υποψήφιος, ώστε να κατευθυνθεί αντίστοιχα στις σχετικές σελίδες του ιστοτόπου.

Περίοδος λειτουργίας: ολοκληρώνεται όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης.

mxsl and mxdl

Ρυθμίσεις ελέγχου πλέγματος

Καταγράφει τις τρέχουσες ρυθμίσεις στα πλέγματα της οθόνης, όπως ο αριθμός σελίδας και η ταξινόμηση, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή προβολή των σελίδων.

Περίοδος λειτουργίας: ολοκληρώνεται όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης.

PU

Popunder

Ελέγχει κατά πόσον ένας χρήστης έχει ήδη προβάλει ένα παράθυρο που αναδύεται πίσω από την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας (popunder).

Περίοδος λειτουργίας: ολοκληρώνεται όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης.

Cookies άλλων τοποθεσιών

Είδος cookies

Συλλεγόμενες πληροφορίες

Ανάλυση στατιστικών ιστοσελίδων (Web Analytics)

Προσδιορίζει τους χρήστες που επισκέπτονται για πρώτη φορά τον ιστότοπο και συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των επισκεπτών, λεπτομέρειες σχετικά με την επίσκεψη ενός χρήστη στον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP), πόσο χρόνο παραμένει ένας χρήστης στον ιστότοπο, καθώς και τους πόρους που επισκέπτεται. Αυτά τα cookies ενδέχεται να συνεχίσουν να παρακολουθούν τη δραστηριότητα του χρήστη σε τρίτες ιστοσελίδες χρησιμοποιούν τις ίδιες υπηρεσίες web analytics.

Διαφημιστικά πλαίσια (Banner Advertising)

Καταγράφει τα διαφημιστικά πλαίσια που εμφανίζονται σε κάποιον χρήστη, τον αριθμό προβολών του πλαισίου, τα εμφανιζόμενα είδη πλαισίου, καθώς και άλλες προτιμήσεις του χρήστη ή δεδομένα που συνδέονται με διαφημιστικά πλαίσια.

Αλλαγή στόχευσης (Retargeting)

Παρακολουθεί τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται ένας χρήστης στο διαδίκτυο, επιτρέποντας έτσι την προβολή σχετικών διαφημίσεων κατά την περιήγηση με βάση τα είδη ιστοσελίδων που επισκέπτεται, το περιεχόμενο που προβάλλει ή τις αγορές τις οποίες έχει πραγματοποιήσει.

Παρακολούθηση pixel (Pixel Tracking)

Καταγράφει κατά πόσον ένας χρήστης έχει επισκεφθεί ιστοσελίδα τρίτου μέσω του ιστοτόπου, προκειμένου να προσδιορίσει την αποδοτικότητα μιας ανάρτησης θέσης εργασίας ή άλλης διαφημιστικής εκστρατείας.

Ρυθμίσεις προτίμησης εργαλείων (Tool Preference Settings)

Καταγράφει τις προτιμήσεις που έχει ορίσει ένας χρήστης στον ιστότοπο σχετικά με εργαλεία τρίτων.