Αναπληρωτης Διευθυντης
απο το Jobs24

Ημερομηνία καταχώρησης: 5/7/2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναπληρωτής Διευθυντής

H Δικηγορική Εταιρεία Σιούφας & Συνεργάτες, η μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο της, με παρουσία στην Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Βουκουρέστι, δραστηριοποιείται στην παροχή νομικής υποστήριξης από το 1999. Στο πελατολόγιο της συγκαταλέγονται οι μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες από όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Ταχύτατα αναπτυσσόμενη με ανθρώπινο δυναμικό 350 υψηλά εξειδικευμένων επαγγελματιών, αναζητά τους ικανότερους και αποτελεσματικότερους υποψηφίους για την κάλυψη θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή στo  γραφείο μας στην Θεσσαλονίκη.

Τίτλος Θέσης: Αναπληρωτής Διευθυντής για το Υποκατάστημα της Εταιρίας στην Θεσσαλονίκη.

 

Αρμοδιότητες:   

 • Εφαρμόζει, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή Υποκαταστήματος, τη στρατηγική της εταιρείας σε λειτουργικά θέματα, με βάση το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας
 • Συμμετέχει, εκπροσωπώντας την εταιρεία, σε συναντήσεις με τους πελάτες /υπευθύνους συνεργασιών για ζητήματα που άπτονται στον κύκλο εργασιών του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού, ενημερώνει για την εξέλιξη εργασιών στα χαρτοφυλάκια των πελατών και προτείνει στρατηγικές και βελτιωτικούς όρους παραγωγής και συνεργασίας
 • Προωθεί προς υλοποίηση εξειδικευμένα έργα στους Προϊσταμένους, ορίζοντας χρονοδιαγράμματα και δίνοντας κατευθύνσεις.
 • Παρακολουθεί την παραγωγικότητα των εργαζομένων του τμήματος, εξάγει συμπεράσματα και προβαίνει σε διορθωτικές κινήσεις
 • Διαχειρίζεται τους στόχους απόδοσης και τους ανθρώπινους πόρους της εταιρείας (capacity planning).
 • Καθοδηγεί και αναπτύσσει τις ομάδες του, με σκοπό την συνεχή ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων
 • Αξιολογεί τους Προϊσταμένους σε ετήσια βάση και παρακολουθεί την ετήσια διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού
 • Συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής προσωπικού σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ, τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφών κατευθύνσεων
 • Κάτοχος ΜΒΑ
 • Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση σε δικηγορική    εταιρεία ή τραπεζικό οργανισμό ή συναφή κλάδο
 • Έφεση στην οργάνωση και διοίκηση αυτοτελών έργων
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην διοίκηση πολυπληθών ομάδων εργασίας καθώς και στην διοίκηση παραγωγής
 • Δυναμική προσωπικότητα με ανθρωποκεντρικό στυλ διοίκησης και έφεση στην λήψη αποφάσεων
 • Προσήλωση σε στόχους και σε εφαρμοστική ποιότητα
 • Ευχέρεια στην λεκτική επικοινωνία
 • Καλές διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Η συμμετοχή σε σεμινάρια διαχείρισης ανθρώπινων πόρων είναι επιθυμητή
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, CRM συστημάτων και Excel
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας


Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συμμετοχή σε σχήμα bonus
 • Δωρεάν πρόγραμμα υγείας και οικογενειακής νοσοκομειακής κάλυψης


 • Προοπτικές εργασιακής ανέλιξης σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρία Καριέρα ΑΕ ιδρύθηκε το 1997, με στόχο την κάλυψη των κενών στην ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας και την υποστήριξη των νέων που αναζητούν εργασία. Μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν η εταιρία έθεσε τη βάση για τη μετεξέλιξή της σε έναν οργανισμό ευέλικτο και γρήγορα αναπτυσσόμενο, σχεδιάζοντας διαρκώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες καριέρας, που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες του δυναμικού χώρου της αγοράς εργασίας.

Το kariera.gr είναι το ηγετικό on-line recruitment site στην Ελλάδα. Από το 2007 αποτελεί μέλος του δικτύου του CareerBuilder.com, του μεγαλύτερου site για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.

Kariera.gr Hiring Solutions

Αποστολή & Όραμα μας, είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Συνδυάζουμε τα skill σας με την κουλτούρα της εταιρίας, ώστε η επόμενη θέση εργασίας σας να αποτελεί κατάκτηση προσωπικής επιτυχίας.

Καθαρά ανθρωποκεντρική η προσέγγιση μας, στις γνώσεις σας και τις προσωπικές σας φιλοδοξίες. Διενεργούμε τα αντίστοιχα Test των προσόντων της θέσης, όπου θα σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε και καλύτερα τον εαυτό σας.

Είμαστε εδώ, όσο αναζητάτε εργασία!