Γεωπονος (Εδρα Λευκωνας Σερρων)
απο το Jobs24

Ημερομηνία καταχώρησης: 8/11/2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής βιομηχανίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Γεωπόνος

(Έδρα Λευκώνας Σερρών)

Περιγραφή Θέσης

 • Συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων
 • Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη παραγωγών
 • Παρακολούθηση και έλεγχος αποτελεσμάτων
 • Επισκευές σε καλλιέργειες

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ Γεωπονίας
 • Δύο (2) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε ενεργειακές καλλιέργειες (κραμβόσπορος, ηλίανθος) και καλλιέργεια ενσιρώματος καλαμποκιού
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητή η γνώση 2ης ξένης γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση των εφαρμογών MS Office
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες
 • Μεθοδικότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα

Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ

Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής βιομηχανίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Γεωπόνος

(Έδρα Λευκώνας Σερρών)

Περιγραφή Θέσης

 • Συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων
 • Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη παραγωγών
 • Παρακολούθηση και έλεγχος αποτελεσμάτων
 • Επισκευές σε καλλιέργειες

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ Γεωπονίας
 • Δύο (2) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε ενεργειακές καλλιέργειες (κραμβόσπορος, ηλίανθος) και καλλιέργεια ενσιρώματος καλαμποκιού
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητή η γνώση 2ης ξένης γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση των εφαρμογών MS Office
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες
 • Μεθοδικότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα

Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Ο Όμιλος Adecco:

Ο Όμιλος Adecco είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στον τομέα της παροχής λύσεων ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως. Κάθε μέρα προσφέρουμε σε περισσότερους από 700.000 ανθρώπους σε όλον τον κόσμο εργασία. Με περισσότερους από 34.000 εργαζομένους σε 60 χώρες μετασχηματίζουμε τον κόσμο της εργασίας μέρα με τη μέρα. Οι συνάδελφοι μας καλύπτουν τις ανάγκες περισσότερων από 100.000 οργανισμών σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και ταλέντου, ώστε να μπορούν να πετυχαίνουν σε μία παγκόσμια οικονομία που διαρκώς μεταβάλλεται.

                                                                                                  

Ο Όμιλος Adecco στην Ελλάδα:

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος Adecco ιδρύθηκε το 2000 και έχει ως σήμερα αναπτύξει δίκτυο υποκαταστημάτων στο λεκανοπέδιο Αττικής και τη Θεσσαλονίκη για να καλύπτει άμεσα τις ανάγκες των εταιρειών-πελατών τόσο στα δύο αυτά αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια. Ο Όμιλος Adecco Ελλάδος αποτελείται από 3 brands: Adecco, Atlas και Lee Hecht Harrison.