Ηλεκτρολογος Συντηρησης
απο το Jobs24

Ημερομηνία καταχώρησης: 18/8/2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ELBISCO, ένας από τους ισχυρότερους οργανισμούς στο χώρο των τροφίμων με τις γνωστές μάρκες Elite, Allatini, Kris Kris  και διακεκριμένος με το αργυρό μετάλλιο από τον οργανισμό του  Investors in People, ζητά να προσλάβει 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Τόπος Απασχόλησης: Εργοστάσιο Χαλκίδας

Αποστολή Θέσης
Η Προληπτική συντήρηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και η διόρθωση δυσλειτουργιών-βλαβών των ηλεκτρολογικών - ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων  του εργοστασίου, καθώς και νέων κατασκευών ή βελτιώσεων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις εντολές του Προϊσταμένου Συντήρησης με γνώμονα την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία τους σύμφωνα με την πολιτική και τους στόχους της εταιρείας για την επίτευξη  της όσο το δυνατόν απρόσκοπτης λειτουργίας των γραμμών παραγωγής. 

Κύρια Καθήκοντα
 • Ο κατάλληλος υποψήφιος:
 • Υλοποιεί το πρόγραμμα της προληπτικής συντήρησης βάση των  οδηγιών του Προϊσταμένου Συντήρησης 
 • Επεμβαίνει άμεσα στις καθημερινές δυσλειτουργίες – βλάβες των ηλεκτρολογικών – ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων  του εργοστασίου και τις επιδιορθώνει με τρόπο που να αποκαθίσταται η αποτελεσματική και ασφαλής λειτουργία τους. Φροντίζει και καθαρίζει πλήρως τον περιβάλλοντα χώρο και τον εξοπλισμό-εγκαταστάσεις μετά το πέρας των εργασιών του
 • Ενημερώνει άμεσα τους προϊσταμένους του σε περιπτώσεις που κρίνει ότι υπάρχουν επισφαλείς καταστάσεις και προτείνει δράσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπισή  τους
 • Ελέγχει την απόδοση των χρησιμοποιούμενων υλικών και ανταλλακτικών καθώς και την ποιότητα τους (συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές), προτείνοντας διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση αποκλίσεων στους προϊσταμένους του
 • Προτείνει και εισηγείται τρόπους εκσυγχρονισμού των ηλεκτρολογικών - ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων 
 • Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από το προσωπικό των εξωτερικών συνεργατών, παρεμβαίνει για την τήρηση των κανόνων και αναφέρει οποιεσδήποτε αποκλίσεις στους προϊσταμένους του
 • Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του υποσταθμού καθώς και όλων των ηλεκτρολογικών -  ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων του εργοστασίου 
 • Συνεργάζεται στενά με τους Υπεύθυνους Παραγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και χωρίς καθυστερήσεις λειτουργία των μηχανών.
 • Φροντίζει για την άριστη διατήρηση όλων των μέσων που του παρέχει η εταιρεία (εργαλεία, φόρμες, μέσα ατομικής προστασίας, όργανα μέτρησης και ελέγχου κ.ο.κ.). Ελέγχει καθημερινά την ύπαρξη, τη σωστή χρήση και την ασφαλή φύλαξή τους 
 • Συμπληρώνει λεπτομερώς όλα τα απαραίτητα έντυπα τεκμηρίωσης των εργασιών που υλοποιεί και των ανταλλακτικών ή μέσων που χρησιμοποιεί
 • Λαμβάνει ενεργό μέρος στην επιλογή των ηλεκτρολογικών – ηλεκτρονικών υλικών και ανταλλακτικών  σε συνεργασία με τους προϊσταμένους του
 • Στηρίζει τις πολιτικές της εταιρείας στους διάφορους τομείς, όπως π.χ. οι εργασιακές σχέσεις, η ποιότητα των προϊόντων, η παραγωγικότητα, η ασφάλεια των εργαζομένων
 • Εκτελεί κάθε άλλη εργασία (projects) που του αναθέτει ο προϊστάμενός του (ειδικές αναθέσεις)

Ιδιότητες
 • Ο κατάλληλος υποψήφιος διαθέτει:
 • Ικανότητα ιεράρχησης και διαχείρισης προτεραιοτήτων
 • Οργανωτικότητα και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Αναλυτική και συνδυαστική σκέψη
 • Ικανότητα διαχείρισης εναλλακτικών σχεδίων δράσης
 • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Γνωσιολογικό / Εμπειρία / Δεξιότητες
 • Πτυχίο Τεχνικής ή Ανώτερης σχολής σχετικό με την Ηλεκτρολογία – Ηλεκτρονική – Βιομηχανικούς αυτοματισμούς
 • 3ετή  προϋπηρεσία σε Τμήμα Συντήρησης σε υπεύθυνη θέση ως Ηλεκτρολόγος Συντήρησης, κατά προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων
 • Εμπειρία σε συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού PLC, Inverters, υποσταθμούς και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
 • Εμπειρία σε δημιουργία-υλοποίηση ηλεκτρολογικών σχεδίων και αυτοματισμών.
 • Καλή γνώση αγγλικών 
 • Επιθυμητές γνώσεις Η/Υ (ιδιαίτερα προγραμμάτων Οffice, AutoCAD)
 • Εκπαίδευση στα πρότυπα ποιότητας και στην ασφάλεια των τροφίμων
 • Εκπαίδευση στην υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Η Εταιρεία Προσφέρει
 • Ανταγωνιστικές Αποδοχές 
 • Συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση.
 • Προοπτικές εξέλιξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρία Καριέρα ΑΕ ιδρύθηκε το 1997, με στόχο την κάλυψη των κενών στην ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας και την υποστήριξη των νέων που αναζητούν εργασία. Μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν η εταιρία έθεσε τη βάση για τη μετεξέλιξή της σε έναν οργανισμό ευέλικτο και γρήγορα αναπτυσσόμενο, σχεδιάζοντας διαρκώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες καριέρας, που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες του δυναμικού χώρου της αγοράς εργασίας.

Το kariera.gr είναι το ηγετικό on-line recruitment site στην Ελλάδα. Από το 2007 αποτελεί μέλος του δικτύου του CareerBuilder.com, του μεγαλύτερου site για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.

Kariera.gr Hiring Solutions

Αποστολή & Όραμα μας, είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Συνδυάζουμε τα skill σας με την κουλτούρα της εταιρίας, ώστε η επόμενη θέση εργασίας σας να αποτελεί κατάκτηση προσωπικής επιτυχίας.

Καθαρά ανθρωποκεντρική η προσέγγιση μας, στις γνώσεις σας και τις προσωπικές σας φιλοδοξίες. Διενεργούμε τα αντίστοιχα Test των προσόντων της θέσης, όπου θα σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε και καλύτερα τον εαυτό σας.

Είμαστε εδώ, όσο αναζητάτε εργασία!