ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
απο το Jobs24

Ημερομηνία καταχώρησης: 22/11/2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πολυεθνική εταιρεία με βιομηχανική μονάδα στο Ν. Ευβοίας  ζητά να προσλάβει:


ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση και εφαρμογή όλων των συστημάτων διασφάλισης ασφάλειας & υγείας, πυρασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης των εγκαταστάσεων του ομίλου.
 • Κατάρτιση και διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης στα θέματα της αρμοδιότητάς του.
 • Συντονισμός του τμήματος συντήρησης και συνεργασία με το τμήμα παραγωγής, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού και την εφαρμογή βελτιώσεων.
 • Επίβλεψη και συντονισμός της εφαρμογής των απαιτήσεων των συστημάτων ασφαλείας στις εργασίες εξωτερικών εργολάβων και στα νέα έργα.
 • Παρακολούθηση, ανανέωση και αναθεώρηση των απαιτούμενων από τη νομοθεσία πιστοποιητικών, μελετών και αδειών.


Απαιτούμενα Προσόντα
:

 • Πτυχίο Ανώτερης / Ανώτατης σχολής  στους τομείς Μηχανολόγων ή Χημικών Μηχανικών.
 • Προϋπηρεσία 3-5 χρόνια στο αντικείμενο. Εμπειρία σε βιομηχανία θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Δίπλωμα οδήγησης


Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες:

 • Οργανωτικές ικανότητες και συνέπεια ως προς χρονοδιαγράμματα
 • Άριστη διαχείριση του χρόνου
 • Ικανότητα επικοινωνίας, προσωπική παρακίνηση
 • Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα συνεργασίας

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης στους κόλπους μίας εδραιωμένης και δυναμικής επιχείρησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρία Καριέρα ΑΕ ιδρύθηκε το 1997, με στόχο την κάλυψη των κενών στην ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας και την υποστήριξη των νέων που αναζητούν εργασία. Μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν η εταιρία έθεσε τη βάση για τη μετεξέλιξή της σε έναν οργανισμό ευέλικτο και γρήγορα αναπτυσσόμενο, σχεδιάζοντας διαρκώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες καριέρας, που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες του δυναμικού χώρου της αγοράς εργασίας.

Το kariera.gr είναι το ηγετικό on-line recruitment site στην Ελλάδα. Από το 2007 αποτελεί μέλος του δικτύου του CareerBuilder.com, του μεγαλύτερου site για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.

Kariera.gr Hiring Solutions

Αποστολή & Όραμα μας, είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Συνδυάζουμε τα skill σας με την κουλτούρα της εταιρίας, ώστε η επόμενη θέση εργασίας σας να αποτελεί κατάκτηση προσωπικής επιτυχίας.

Καθαρά ανθρωποκεντρική η προσέγγιση μας, στις γνώσεις σας και τις προσωπικές σας φιλοδοξίες. Διενεργούμε τα αντίστοιχα Test των προσόντων της θέσης, όπου θα σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε και καλύτερα τον εαυτό σας.

Είμαστε εδώ, όσο αναζητάτε εργασία!