ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (SOFTWARE ENGINEER)
απο το Jobs24

Ημερομηνία καταχώρησης: 12/6/2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του, επιθυμεί να προσλάβει ένα (1) μηχανικό  υπολογιστών (software engineer) με εξαρτημένη σχέση εργασίας και σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ενός έτους), η οποία στη συνέχεια δύναται να μετατραπεί, μετά από αξιολόγηση, σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.


Περιγραφή θέσης


Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής
 • Πολύ καλή γνώση Java, PHP, HTML και SQL
 • Γνώση σε Microsoft SQL Server, Oracle και Web εφαρμογές
 • Γνώση σε Windows server
 • Τουλάχιστον 3ετής εμπειρία σε ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Εμπειρία στη σχεδίαση βάσεων δεδομένων
 • Εμπειρία στην εξαγωγή και ανάλυση δεδομένων
 • Άριστη γνώση Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access)
 • Γνώση εγκατάστασης και υποστήριξης λειτουργικών προγραμμάτων Η/Υ
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης διαφορετικών έργων και επίλυσης προβλημάτων
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Διακριτικότητα και εχεμύθεια
 • Ικανότητα για εργασία υπό πίεση
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά σε άνδρες υποψήφιους)


Επιπλέον επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με κατεύθυνση στην ανάλυση δεδομένων (Analytics)
 • Γνώση συντήρησης δικτύων, τηλεπικοινωνίας
 • Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν


Ο Οργανισμός προσφέρει:

 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων και δεξιοτήτων
 • Πρόγραμμα ιδιωτικής ομαδικής ασφάλισης
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης


Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με e-mail, έως 10 Ιουλίου 2019


Με την αποστολή των βιογραφικών τους οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι συναινούν στην τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων με αποκλειστικό σκοπό την πλήρωση της προκηρυσσόμενης θέσης εργασίας στο Ταμείο. Τα προσωπικά δεδομένα του κάθε υποψήφιου δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους και κάθε επεξεργασία τους πραγματοποιείται από τα αρμόδια όργανα του Ταμείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρία Καριέρα ΑΕ ιδρύθηκε το 1997, με στόχο την κάλυψη των κενών στην ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας και την υποστήριξη των νέων που αναζητούν εργασία. Μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν η εταιρία έθεσε τη βάση για τη μετεξέλιξή της σε έναν οργανισμό ευέλικτο και γρήγορα αναπτυσσόμενο, σχεδιάζοντας διαρκώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες καριέρας, που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες του δυναμικού χώρου της αγοράς εργασίας.

Το kariera.gr είναι το ηγετικό on-line recruitment site στην Ελλάδα. Από το 2007 αποτελεί μέλος του δικτύου του CareerBuilder.com, του μεγαλύτερου site για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.

Kariera.gr Hiring Solutions

Αποστολή & Όραμα μας, είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Συνδυάζουμε τα skill σας με την κουλτούρα της εταιρίας, ώστε η επόμενη θέση εργασίας σας να αποτελεί κατάκτηση προσωπικής επιτυχίας.

Καθαρά ανθρωποκεντρική η προσέγγιση μας, στις γνώσεις σας και τις προσωπικές σας φιλοδοξίες. Διενεργούμε τα αντίστοιχα Test των προσόντων της θέσης, όπου θα σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε και καλύτερα τον εαυτό σας.

Είμαστε εδώ, όσο αναζητάτε εργασία!