ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
απο το Jobs24

Ημερομηνία καταχώρησης: 21/3/2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εταιρία παροχής υπηρεσιών, η μεγαλύτερη στον κλάδο της, με παρουσία στην Αθήνα και στο εξωτερικό, αναζητά για τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα, Προϊστάμενο Λογιστηρίου.  Η Εταιρία ταχύτατα αναπτυσσόμενη με ανθρώπινο δυναμικό 350 υψηλά εξειδικευμένων επαγγελματιών εξυπηρετεί ένα πελατολόγιο στο οποίο συγκαταλέγονται οι μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες από όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Η θέση αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας και έχει τους κάτωθι στόχους:

 • Σωστή ανάπτυξη και διάρθρωση, ορθή τήρηση και εφαρμογή της γενικής λογιστικής και της κοστολόγησης.
 • Τήρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων και εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π., το ΚΦΑΣ και τους νόμους του κράτους.
 • Ορθή εφαρμογή του Εργατικού δικαίου και ολοκλήρωσης της μισθοδοσίας.
 • Απρόσκοπτη λειτουργία του Λογιστηρίου.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ

 Κύριες αρμοδιότητες:

 • Διασφαλίζει την ορθότητα των καταχωρήσεων των λογιστικών στοιχείων στη Εμπορική Διαχείριση, Γενική Λογιστική και την Αναλυτική Κοστολόγηση.
 • Επιβλέπει τις επιμέρους συμφωνίες μεταξύ όλων των μηχανογραφικών υποσυστημάτων της Διεύθυνσης (Λογιστική, Εμπορική Διαχείριση, Κοστολόγηση, Μισθοδοσία).
 • Μεριμνά για την εναρμόνιση της Εταιρείας με την ισχύουσα νομολογία σε θέματα φορολογικά, ΚΦΑΣ, παρακρατούμενων φόρων.
 • Συντονίζει τις Υπηρεσίες της Εταιρείας και τους Εξωτερικούς Συνεργάτες για την άμεση και συνεχή λογιστική ενημέρωση και συμφωνία.
 • Συντάσσει τις δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, Μισθωτών Υπηρεσιών, Ελευθ. Επαγγελματιών, Εργολάβων).
 • Συντονίζει την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων και υποβολή στοιχείων από την Εταιρεία προς την Φορολογικές Αρχές.
 • Μεριμνά για την σύνταξη Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης καθώς και την υποβολή των απαραίτητων καταστάσεων (πρακτικά, καταστατικό) στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Συνεργάζεται με όσους εμπλέκονται στην καταχώρηση στοιχείων στο λογιστικό σχέδιο, αναθεωρεί και αναπροσαρμόζει τις διαδικασίες συγκέντρωσης και αποστολής των λογιστικών εγγράφων.
 • Υποστηρίζει και κατευθύνει τους υφισταμένους του σε θέματα λογιστικής τεχνικής.
 • Επιβλέπει και διασφαλίζει τη συμφωνία όλων των λογαριασμών της γενικής λογιστικής, πελατών, προμηθευτών, αξιόγραφων και τραπεζικών λογαριασμών όψεως σε μηνιαία βάση.
 • Επιβλέπει και ελέγχει τις διαδικασίες της Μισθοδοσίας καθώς και την υποβολή όλων των απαραίτητων καταστάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΕΦΚΑ, ΥΕΚΑ, κτλ.).
 • Συντονίζει τις εργασίες που άπτονται του Λογιστηρίου με τα υποκαταστήματα της εταιρίας. 
 • Επιμελείται του κλεισίματος των βιβλίων και της υποβολής της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος.
 • Συνεργάζεται με τους ορκωτούς λογιστές της εταιρείας για την ομαλή διενέργεια του τακτικού ελέγχου.

Απαραίτητα προσόντα • Τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε ανάλογη θέση σε οργανωμένο λογιστήριο με εμπειρία σε διαχείριση ομάδας
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Οικονομικής κατεύθυνσης, Χρηματοοικονομικά, Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Μεταπτυχιακό σε Διοίκηση Επιχειρήσεων θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και σε φοροτεχνικά θέματα
 • Γνώσεις στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών (ΔΠΧΑ) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Γνώση σύγχρονων εμπορο-λογιστικών φοροτεχνικών εφαρμογών κατά προτίμηση του «ATLANTIS ERP»
 • Πολύ καλή γνώση της εργατικής νομοθεσίας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, άριστη γνώση λογιστικών φύλλων Excel
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Εμπειρία στην έκδοση σχετικών αναφορών (reporting)
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων


Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών, εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας, συνεχή υποστήριξη και ανάπτυξη.                                                                            

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρία Καριέρα ΑΕ ιδρύθηκε το 1997, με στόχο την κάλυψη των κενών στην ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας και την υποστήριξη των νέων που αναζητούν εργασία. Μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν η εταιρία έθεσε τη βάση για τη μετεξέλιξή της σε έναν οργανισμό ευέλικτο και γρήγορα αναπτυσσόμενο, σχεδιάζοντας διαρκώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες καριέρας, που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες του δυναμικού χώρου της αγοράς εργασίας.

Το kariera.gr είναι το ηγετικό on-line recruitment site στην Ελλάδα. Από το 2007 αποτελεί μέλος του δικτύου του CareerBuilder.com, του μεγαλύτερου site για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.

Kariera.gr Hiring Solutions

Αποστολή & Όραμα μας, είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Συνδυάζουμε τα skill σας με την κουλτούρα της εταιρίας, ώστε η επόμενη θέση εργασίας σας να αποτελεί κατάκτηση προσωπικής επιτυχίας.

Καθαρά ανθρωποκεντρική η προσέγγιση μας, στις γνώσεις σας και τις προσωπικές σας φιλοδοξίες. Διενεργούμε τα αντίστοιχα Test των προσόντων της θέσης, όπου θα σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε και καλύτερα τον εαυτό σας.

Είμαστε εδώ, όσο αναζητάτε εργασία!