Προισταμενος Λογιστηριου (εδρα Δραμα)
απο το Jobs24

Ημερομηνία καταχώρησης: 14/11/2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Προϊστάμενος Λογιστηρίου (έδρα Δράμα)

Περιγραφή Θέσης

 • Διαχείριση φορολογικών και λογιστικών θεμάτων της επιχείρησης
 • Εποπτεία και συντονισμός της ομάδας και των εργασιών του
 • Προετοιμασία οικονομικών αναφορών
 • Σύνταξη και υπογραφή Ισολογισμού

Προφίλ Υποψηφίου

 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε αντίστοιχη θέση (τουλάχιστον 10ετής συνολική εμπειρία), ιδανικά σε βιομηχανία ή εμπορική εταιρεία
 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης
 • Αρίστη γνώση φορολογικών θεμάτων
 • Γνώση (εξοικείωση) θεμάτων μισθοδοσίας
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Αρίστη γνώση Η/Υ, MS Office
 • Εξοικείωση με συστήματα ERP (Atlantis Altec)
 • Εργατικότητα, συνέπεια, αξιοπιστία και εχεμύθεια, ομαδικό πνεύμα εργασίας, μεθοδικότητα, ικανότητα εργασίας υπό πίεση, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία

Πριν τη μεταφορά σας στο site της Adecco για την ολοκλήρωση της αίτησής σας, ένα pop-up παράθυρο θα σας ζητήσει την εισαγωγή του e-mail σας για λογαριασμό του kariera.gr. Αν δεν επιθυμείτε να εισάγετε το e-mail σας στο συγκεκριμένο πεδίο, επισκεφθείτε το www.adecco.gr/jobs, αναζητήστε τη θέση που σας ενδιαφέρει και κάντε απευθείας την αίτησή σας.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ

Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης: 

Προϊστάμενος Λογιστηρίου (έδρα Δράμα)

Περιγραφή Θέσης

 • Διαχείριση φορολογικών και λογιστικών θεμάτων της επιχείρησης
 • Εποπτεία και συντονισμός της ομάδας και των εργασιών του
 • Προετοιμασία οικονομικών αναφορών
 • Σύνταξη και υπογραφή Ισολογισμού

Προφίλ Υποψηφίου

 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε αντίστοιχη θέση (τουλάχιστον 10ετής συνολική εμπειρία), ιδανικά σε βιομηχανία ή εμπορική εταιρεία
 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης
 • Αρίστη γνώση φορολογικών θεμάτων
 • Γνώση (εξοικείωση) θεμάτων μισθοδοσίας
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Αρίστη γνώση Η/Υ, MS Office
 • Εξοικείωση με συστήματα ERP (Atlantis Altec)
 • Εργατικότητα, συνέπεια, αξιοπιστία και εχεμύθεια, ομαδικό πνεύμα εργασίας, μεθοδικότητα, ικανότητα εργασίας υπό πίεση, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία

Πριν τη μεταφορά σας στο site της Adecco για την ολοκλήρωση της αίτησής σας, ένα pop-up παράθυρο θα σας ζητήσει την εισαγωγή του e-mail σας για λογαριασμό του kariera.gr. Αν δεν επιθυμείτε να εισάγετε το e-mail σας στο συγκεκριμένο πεδίο, επισκεφθείτε το www.adecco.gr/jobs, αναζητήστε τη θέση που σας ενδιαφέρει και κάντε απευθείας την αίτησή σας. 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Ο Όμιλος Adecco:

Ο Όμιλος Adecco είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στον τομέα της παροχής λύσεων ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως. Κάθε μέρα προσφέρουμε σε περισσότερους από 700.000 ανθρώπους σε όλον τον κόσμο εργασία. Με περισσότερους από 34.000 εργαζομένους σε 60 χώρες μετασχηματίζουμε τον κόσμο της εργασίας μέρα με τη μέρα. Οι συνάδελφοι μας καλύπτουν τις ανάγκες περισσότερων από 100.000 οργανισμών σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και ταλέντου, ώστε να μπορούν να πετυχαίνουν σε μία παγκόσμια οικονομία που διαρκώς μεταβάλλεται.

                                                                                                  

Ο Όμιλος Adecco στην Ελλάδα:

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος Adecco ιδρύθηκε το 2000 και έχει ως σήμερα αναπτύξει δίκτυο υποκαταστημάτων στο λεκανοπέδιο Αττικής και τη Θεσσαλονίκη για να καλύπτει άμεσα τις ανάγκες των εταιρειών-πελατών τόσο στα δύο αυτά αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια. Ο Όμιλος Adecco Ελλάδος αποτελείται από 3 brands: Adecco, Atlas και Lee Hecht Harrison.