Τεχνικος Ασφαλειας
απο το Jobs24

Ημερομηνία καταχώρησης: 16/4/2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο της συνεχούς μας ανάπτυξης, η εταιρεία αναζητά έναν ταλαντούχο υποψήφιο για τη θέση του Τεχνικού Ασφάλειας.Responsibilities

 • Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και βελτίωσης των περιβαλλοντολογικών πρακτικών. Εκπαιδεύει τους εργαζομένους βάσει συγκεκριμένων προγραμμάτων σε θέματα πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου και μείωσης των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι λειτουργίες της επιχείρησης στο περιβάλλον.
 • Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας πάντα υπό το πρίσμα της βελτίωσης της πολιτικής της επιχείρησης σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος
 • Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και την εφαρμογή των μέτρων για την μείωση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Ενεργεί για την πρόληψη σχετικών ατυχημάτων και ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης όταν διαπιστώνει αποκλίσεις από τις πολιτικές της εταιρείας για τα θέματα υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος. Παρακολουθεί την Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού κινδύνου των θέσεων εργασίας , εντοπίζει ελλείψεις, και την αναθεωρεί κατάλληλα. Παρακολουθεί και επιβεβαιώνει την τεκμηριωμένη διανομή των Μέσων Ατομικής Προστασίας.
 • Ερευνά τα αίτια εργατικών και περιβαλλοντολογικών ατυχημάτων, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων. Συντάσσει μηνιαία αναφορά για τυχόν προκληθέντα εργατικά ατυχήματα με περιγραφή, αιτίες και προτάσεις προστασίας.
 • Επιβλέπει και οργανώνει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.


Requirements

 • Πτυχίο ΑΕΙ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός
 • Δύο - τρία χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε Βιομηχανία
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία.
 • MS Office, Autocad
 • Ικανότητα διαχείρισης έργων, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων και θέσπισης προτεραιοτήτων
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα


Benefits

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης και ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρία Καριέρα ΑΕ ιδρύθηκε το 1997, με στόχο την κάλυψη των κενών στην ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας και την υποστήριξη των νέων που αναζητούν εργασία. Μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν η εταιρία έθεσε τη βάση για τη μετεξέλιξή της σε έναν οργανισμό ευέλικτο και γρήγορα αναπτυσσόμενο, σχεδιάζοντας διαρκώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες καριέρας, που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες του δυναμικού χώρου της αγοράς εργασίας.

Το kariera.gr είναι το ηγετικό on-line recruitment site στην Ελλάδα. Από το 2007 αποτελεί μέλος του δικτύου του CareerBuilder.com, του μεγαλύτερου site για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.

Kariera.gr Hiring Solutions

Αποστολή & Όραμα μας, είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Συνδυάζουμε τα skill σας με την κουλτούρα της εταιρίας, ώστε η επόμενη θέση εργασίας σας να αποτελεί κατάκτηση προσωπικής επιτυχίας.

Καθαρά ανθρωποκεντρική η προσέγγιση μας, στις γνώσεις σας και τις προσωπικές σας φιλοδοξίες. Διενεργούμε τα αντίστοιχα Test των προσόντων της θέσης, όπου θα σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε και καλύτερα τον εαυτό σας.

Είμαστε εδώ, όσο αναζητάτε εργασία!