Aναπληρωτης Διευθυντης Πληροφορικης/ Deputy Information Technology Manager
απο το Jobs24

Ημερομηνία καταχώρησης: 21/6/2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

H Δικηγορική Εταιρεία Σιούφας & Συνεργάτες, η μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο της, με παρουσία στην Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Βουκουρέστι, δραστηριοποιείται στην παροχή νομικής υποστήριξης από το 1999. Στο πελατολόγιο της συγκαταλέγονται οι μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες από όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Ταχύτατα αναπτυσσόμενη με ανθρώπινο δυναμικό 350 υψηλά εξειδικευμένων επαγγελματιών, αναζητά τους ικανότερους και αποτελεσματικότερους υποψηφίους για την κάλυψη θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Πληροφορικής στη Διεύθυνση Πληροφορικής.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ

Αρμοδιότητες:   

 • Συμμετέχει στον στρατηγικό σχεδιασμό της Διεύθυνσης. Αναπτύσσει βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα πλάνα υλοποίησης έργων και παρακολουθεί την εξέλιξή τους, παρεμβαίνοντας με διορθωτικές κινήσεις όπου χρειάζεται.
 • Είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της προστασίας των δεδομένων που επεξεργάζεται και των πληροφοριών που δίνει η Διεύθυνση.
 • Αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί πολιτικές και διαδικασίες, εκπονεί - υλοποιεί τα σχετικά σχέδια εκπαίδευσης και παρακολουθεί την εφαρμογή τους.
 • Διερευνά, προετοιμάζει και παρουσιάζει λύσεις πληροφορικής.
 • Ασχολείται με διοικητικά θέματα της διεύθυνσης, όπως την αξιολόγηση των συνεργατών, την σύνταξη του ετήσιου budget, την σύνταξη του ετήσιου πλάνου εκπαίδευσης των συνεργατών. 
 • Παρακολουθεί συστηματικά τα βήματα προόδου της διεύθυνσης και των έργων που αναλαμβάνει η διεύθυνση.
 • Επιλύει διαφωνίες που προκύπτουν λόγω διαφορετικών προτεραιοτήτων που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη διεύθυνση σε σχέση με τους τελικούς χρήστες / πελάτες.
 • Συμβουλεύει τις ομάδες εργασίας της διεύθυνσης πώς να διαχειριστούν προβλήματα που προκύπτουν, αναφορικά με τις εργασίες τους, και τους παρέχει καθοδήγηση για την επίτευξη των στόχων τους.
 • Συνεργάζεται με τις λοιπές διευθύνσεις, με την συμμετοχή του σε συναντήσεις που αφορούν την υλοποίηση έργων, την σύνταξη προδιαγραφών απαιτήσεων, των σεναρίων ελέγχου και τον κριτηρίων αποδοχής / παραλαβής εργασιών και έργων.
 • Εκπαιδεύει και υποστηρίζει τους χρήστες των συστημάτων άλλων Διευθύνσεων.
 • Συντονίζει, ελέγχει και κατευθύνει το προσωπικό της διεύθυνσης σε συνεργασία με τον Διευθυντή Πληροφορικής.
 • Αναλαμβάνει την διαχείριση έργων και  δίνει ανατροφοδότηση στο προσωπικό σχετικά με την πρόοδο και την ποιότητα των εργασιών τους.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος Πανεπιστημίου Πληροφορικής
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • 10ετή αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία κατά προτίμηση σε Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων εταιρείας παροχής υπηρεσιών ή μεγάλο Οργανισμό
 • Αποδεδειγμένη 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε χρήση βάσεων δεδομένων
 • Πολύ καλή γνώση σε εργαλεία Reporting
 • Γνώσεις GDPR
 • Άριστη γνώση σε MS Office (Excel, PowerPoint)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας


Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:

 • Ικανότητα επίτευξης  στόχων (ποιοτικά και χρονικά) με εστίαση στο αποτέλεσμα.
 • Μεθοδικότητα, πληρότητα, ορθότητα εργασίας.
 • Ικανότητα παρακολούθησης ομάδας.
 • Επικοινωνιακές & Διαπραγματευτικές Ικανότητες.


Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Δωρεάν πρόγραμμα υγείας και οικογενειακής νοσοκομειακής κάλυψης.
 • Δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.
 • Παροχή εκπτωτικών προνομίων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρία Καριέρα ΑΕ ιδρύθηκε το 1997, με στόχο την κάλυψη των κενών στην ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας και την υποστήριξη των νέων που αναζητούν εργασία. Μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν η εταιρία έθεσε τη βάση για τη μετεξέλιξή της σε έναν οργανισμό ευέλικτο και γρήγορα αναπτυσσόμενο, σχεδιάζοντας διαρκώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες καριέρας, που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες του δυναμικού χώρου της αγοράς εργασίας.

Το kariera.gr είναι το ηγετικό on-line recruitment site στην Ελλάδα. Από το 2007 αποτελεί μέλος του δικτύου του CareerBuilder.com, του μεγαλύτερου site για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.

Kariera.gr Hiring Solutions

Αποστολή & Όραμα μας, είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Συνδυάζουμε τα skill σας με την κουλτούρα της εταιρίας, ώστε η επόμενη θέση εργασίας σας να αποτελεί κατάκτηση προσωπικής επιτυχίας.

Καθαρά ανθρωποκεντρική η προσέγγιση μας, στις γνώσεις σας και τις προσωπικές σας φιλοδοξίες. Διενεργούμε τα αντίστοιχα Test των προσόντων της θέσης, όπου θα σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε και καλύτερα τον εαυτό σας.

Είμαστε εδώ, όσο αναζητάτε εργασία!