Financial Analyst
απο το Jobs24

Ημερομηνία καταχώρησης: 23/5/2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΟι Εταιρείες ICAP - με 55 χρόνια προσφοράς στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι και 1.100 εργαζόμενους - αποτελούν αθροιστικά, έναν από τους μεγαλύτερους Παρόχους B2B υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διαθέτοντας μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες: Credit Risk Services, Marketing & Sales Solutions, Management Consulting και People & Employment Solutions.


Η ICAP είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωριστεί ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency - CRA) από την European Securities and Markets Authority- ESMA, τον Ιούλιο του 2011.Επιπρόσθετα, είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος (Ιούλιος 2008) ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (External Credit Assessment Institution, ECAI) στα πλαίσια εφαρμογής των Οδηγιών της Βασιλείας ΙΙ και της Ε.Ε.Αρμοδιότητες
 • Συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία χρηματοοικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων.
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών βάσει ΔΛΠ και ΕΛΠ και με χρήση ταμειακών ροών.
 • Επικοινωνία με εκπροσώπους των επιχειρήσεων για τη συγκέντρωση και διασταύρωση στοιχείων, την κατανόηση της δομής και της λειτουργίας των επιχειρήσεων τους.
 • Αξιολόγηση επιχειρήσεων βάσει ποιοτικών τους χαρακτηριστικών.
 • Αξιολόγηση μακροοικονομικών τάσεων και της προοπτικής κλάδων της οικονομίας.
 • Σύνταξη εκθέσεων αναφορικά με την πιστοληπτική κατάσταση των επιχειρήσεων.
 • Διενέργεια προβλέψεων και εκτιμήσεων αναφορικά με τη δυνατότητα εξυπηρέτησης μελλοντικών υποχρεώσεων.
 • Πραγματοποίηση εισηγήσεων προς την αρμόδια επιτροπή αξιολογήσεων.
 • Επικοινωνία αποτελεσμάτων στις επιχειρήσεις και παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη μεθοδολογία και τις βασικές παραδοχές της αξιολόγησης.Αιτούμενα Προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, κατά προτίμηση σε Χρηματοοικονομικά/Οικονομικές Επιστήμες. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στους ανωτέρω τομείς θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • 5 έτη προϋπηρεσίας σε θέση οικονομικού αναλυτή. Επιθυμητή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, σε τμήμα Corporate Banking.
 • Ικανότητα στην ανάλυση και ερμηνεία χρηματοοικονομικών δεδομένων και του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος.
 • Καλές επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Άριστη ικανότητα γραπτής έκφρασης με έμφαση στην συνοπτική, ακριβή και τεκμηριωμένη διατύπωση.
 • Άριστη γνώση MS-Excel.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Υψηλό αίσθημα ομαδικότητας και ευθύνης.
 • Υποψηφιότητα για επαγγελματική πιστοποίηση CFA θα θεωρηθεί σημαντικό πρόσθετο προσόν.


Η εταιρεία παρέχει ικανοποιητικό πακέτο σταθερών αποδοχών, πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, διαρκή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε ένα μεγάλο διεθνή οργανισμό.

Όλες οι επαφές θα γίνουν με εχεμύθεια.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

 • Σχέση εργασίας: Πλήρης Απασχόληση
 • Περιοχή: Athens
 • Είδος θέσης εργασίας: Χρηματο-οικονομικά
 • Εμπειρία: Αδιάφορο
 • Ημερομηνία καταχώρησης: 23/5/2019

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρία Καριέρα ΑΕ ιδρύθηκε το 1997, με στόχο την κάλυψη των κενών στην ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας και την υποστήριξη των νέων που αναζητούν εργασία. Μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν η εταιρία έθεσε τη βάση για τη μετεξέλιξή της σε έναν οργανισμό ευέλικτο και γρήγορα αναπτυσσόμενο, σχεδιάζοντας διαρκώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες καριέρας, που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες του δυναμικού χώρου της αγοράς εργασίας.

Το kariera.gr είναι το ηγετικό on-line recruitment site στην Ελλάδα. Από το 2007 αποτελεί μέλος του δικτύου του CareerBuilder.com, του μεγαλύτερου site για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.

Kariera.gr Hiring Solutions

Αποστολή & Όραμα μας, είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Συνδυάζουμε τα skill σας με την κουλτούρα της εταιρίας, ώστε η επόμενη θέση εργασίας σας να αποτελεί κατάκτηση προσωπικής επιτυχίας.

Καθαρά ανθρωποκεντρική η προσέγγιση μας, στις γνώσεις σας και τις προσωπικές σας φιλοδοξίες. Διενεργούμε τα αντίστοιχα Test των προσόντων της θέσης, όπου θα σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε και καλύτερα τον εαυτό σας.

Είμαστε εδώ, όσο αναζητάτε εργασία!