Forklift Driver - Heraclio Plant
απο το Jobs24

Ημερομηνία καταχώρησης: 25/6/2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

H εταιρία αναζητά χειριστή ανυψωτικού περονοφόρου για το εργοστάσιό της στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο/Η χειριστής περονοφόρου, είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική μετακίνηση και τοποθέτηση προϊόντων και πρώτων υλών εντός και εκτός της Αποθήκης.  Χειρίζεται το ανυψωτικό μηχάνημα, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της εταιρίας, διατηρώντας ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας. 

Κύριες Αρμοδιότητες:
 • Εκτελεί ένα εύρος εργασιών στην αποθήκη όπως: φόρτωση, εκφόρτωση και αποθήκευση έτοιμων προϊόντων, πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας.
 • Τροφοδοσία των γραμμών παραγωγής με τα απαραίτητα υλικά  και μετακίνηση παλετών ετοίμου προϊόντος στους χώρους αποθήκευσης.
 • Χρήση  του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (scanner) σε κάθε βήμα μετακίνησης των προϊόντων.
 • Υποστηρίζει και συντηρεί την ασφάλεια και καθαριότητα του χώρου αποθήκης και εκτελεί την εργασία του με τρόπο που προάγει την ασφάλεια.
 • Διασφαλίζει την ακριβή και χωρίς φθορά διαχείριση των αγαθών.
 • Ακολουθεί τις διαδικασίες και αναφέρει τις τυχόν φθορές.
 • Διασφαλίζει πως ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί, διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση και λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας της Εταιρίας.
 • Χειρίζεται το περονοφόρο με βάση τους εσωτερικούς κανονισμούς της εταιρείας.
 • Διασφαλίζει άριστο επίπεδο συνεργασίας με όλους τους εσωτερικούς - εξωτερικούς συνεργάτες και συναδέλφους.
 • Συνεχή συμμέτοχή σε βελτιώσεις διαχείρισης υλικών και ροής αγαθών.
 • Αναγνωρίζει, αναφέρει και υποβάλλει προτάσεις βελτίωσης σχετικά με, κινδύνους υγείας και ασφάλειας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και βελτίωση της παραγωγικότητας και του κόστους. 

Απαραίτητα προσόντα:
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους.
 • Αποδεικτικό δευτεροβάθμιας τουλάχιστον εκπαίδευσης.
 • Άδεια χειριστή περονοφόρου κατηγορίας 2 (2.7, 2.8) Ομάδα Β’ ή Αναγγελία Βοηθού χειριστή περονοφόρου για κατηγορία 2 (2.7, 2.8) Ομάδα Β’.
 • Εμπειρία σε χειρισμό ανυψωτικού περονοφόρου με ηλεκτρικό κινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης και τουλάχιστον, 6 μήνες προϋπηρεσία σε εργασίες αποθήκης - Βιομηχανικό περιβάλλον.
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Επιθυμητά προσόντα:
 • Άδεια χειριστή περονοφόρου κατηγορίας 2 (2.7, 2.8) 
 • Βασικές Γνώσεις Η/Υ, ικανότητα χρήσης SAP W2 και εφαρμογών MLS και WMS.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα εκτιμηθεί.

Generic Close
Η Coca-Cola Hellenic προσφέρει ίσες ευκαιρίες καριέρας σε όλους. Θα διαχειριστούμε την αίτηση σας με απόλυτη εχεμύθεια, σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που απαιτηθούν συστάσεις, θα ζητηθούν μόνο εφόσον λάβουμε την δική σας έγκριση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρία Καριέρα ΑΕ ιδρύθηκε το 1997, με στόχο την κάλυψη των κενών στην ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας και την υποστήριξη των νέων που αναζητούν εργασία. Μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν η εταιρία έθεσε τη βάση για τη μετεξέλιξή της σε έναν οργανισμό ευέλικτο και γρήγορα αναπτυσσόμενο, σχεδιάζοντας διαρκώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες καριέρας, που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες του δυναμικού χώρου της αγοράς εργασίας.

Το kariera.gr είναι το ηγετικό on-line recruitment site στην Ελλάδα. Από το 2007 αποτελεί μέλος του δικτύου του CareerBuilder.com, του μεγαλύτερου site για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.

Kariera.gr Hiring Solutions

Αποστολή & Όραμα μας, είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Συνδυάζουμε τα skill σας με την κουλτούρα της εταιρίας, ώστε η επόμενη θέση εργασίας σας να αποτελεί κατάκτηση προσωπικής επιτυχίας.

Καθαρά ανθρωποκεντρική η προσέγγιση μας, στις γνώσεις σας και τις προσωπικές σας φιλοδοξίες. Διενεργούμε τα αντίστοιχα Test των προσόντων της θέσης, όπου θα σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε και καλύτερα τον εαυτό σας.

Είμαστε εδώ, όσο αναζητάτε εργασία!