Sales Manager – Homecare & Orthopedics
απο το Jobs24

Ημερομηνία καταχώρησης: 18/10/2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία Ιατρoτεχνολογικού Εξοπλισμού Υψηλής Τεχνολογίας,ενδιαφέρεται για την άμεση πρόσληψη  συνεργάτη με έδρα την Αθήνα
Τίτλος θέσης:
Sales Manager – Homecare & Orthopedics


Κύρια καθήκοντα:
• Οργάνωση και ανάπτυξη τμήματος πωλήσεων
• Ανάπτυξη στρατηγικής, σχεδιασμός εμπορικής πολιτικής και καθορισμός ετήσιων στόχων
• Ανάπτυξη πελατολογίου και αύξηση εσόδων και μεριδίου αγοράς
• Δημιουργία θετικού κλίματος συνεργασίας, αξιολόγηση, καθοδήγηση και ανάπτυξη της ομάδας του, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας
• Δημιουργία, παρακολούθηση και υλοποίηση ετήσιου προϋπολογισμού και επίτευξης στόχων


Απαραίτητα προσόντα:
• Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, ενώ μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Χρηματοοικονομικά ή/και τη Λογιστική θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
• Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
• Ικανότητα άμεσης επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων
• Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
• Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
• Εμπειρία στους χώρους λιανικής πώλησης και χονδρικού εμπορίου και e-commerce
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και MS Office
• Άριστη γνώση μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων
• Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
• Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους πατώντας Αίτησ, αναφέροντας τον τίτλο θέσης και τον κωδικό αγγελίας.
                                                         Κωδικός αγγελίας: ΠΟ4/19
Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια
Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την ορθότητα και το περιεχόμενο των στοιχείων. Η εταιρεία συλλέγει βιογραφικά με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων και των προσόντων των υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων εργασίας της. Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψήφιου, τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται για χρονική περίοδο 12 μηνών και στη συνέχεια θα  καταστρέφονται. Η Εταιρεία μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ως πρόσωπα που θα εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό της. Κάθε υποψήφιος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρία Καριέρα ΑΕ ιδρύθηκε το 1997, με στόχο την κάλυψη των κενών στην ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας και την υποστήριξη των νέων που αναζητούν εργασία. Μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν η εταιρία έθεσε τη βάση για τη μετεξέλιξή της σε έναν οργανισμό ευέλικτο και γρήγορα αναπτυσσόμενο, σχεδιάζοντας διαρκώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες καριέρας, που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες του δυναμικού χώρου της αγοράς εργασίας.

Το kariera.gr είναι το ηγετικό on-line recruitment site στην Ελλάδα. Από το 2007 αποτελεί μέλος του δικτύου του CareerBuilder.com, του μεγαλύτερου site για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.

Kariera.gr Hiring Solutions

Αποστολή & Όραμα μας, είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Συνδυάζουμε τα skill σας με την κουλτούρα της εταιρίας, ώστε η επόμενη θέση εργασίας σας να αποτελεί κατάκτηση προσωπικής επιτυχίας.

Καθαρά ανθρωποκεντρική η προσέγγιση μας, στις γνώσεις σας και τις προσωπικές σας φιλοδοξίες. Διενεργούμε τα αντίστοιχα Test των προσόντων της θέσης, όπου θα σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε και καλύτερα τον εαυτό σας.

Είμαστε εδώ, όσο αναζητάτε εργασία!