Senior Cloud Engineer
απο το Jobs24

Ημερομηνία καταχώρησης: 10/6/2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

We are looking for an Experienced Cloud Engineer with extensive Docker / Cloud platform experience. This individual will be responsible for designing, operating and maintaining production clusters based on Docker Cloud infrastructure; also, to collaborate with other team members to develop automation strategies and deployment processes.

Your goal will be to become an integral part of the team, making every problem of the platform a problem of your own, and solving them accordingly.

RESPONSIBILITIES

 • Support & expand - Maintain our AWS-hosted infrastructure. You'll need to monitor and proactively plan and configure aspects of the infrastructure as well as liaising with other parties both internal and externally to improve our performance and improve reliability. As you would expect with a role such as this, when situations arise you may need to react to outages outside of the business day, to either deal with an issue or act as an escalation point
 • Thinking out of the box and anticipate challenges - It is imperative we are not simply reactive, we must expect challenges and question technologies, procedures and thinking already in place, you will be expected to constantly review and challenge at all levels.
 • Eager to learn - You have expertise with what you've worked on and an eagerness to learn where you haven't worked before. Today we rely heavily on AWS, Docker Swarm, Gitlab CI, Postgres (with Java, Python and React/Angular for development) as well as a great number of additional applications for functions such as monitoring and networking. We are however always open to new tools & techniques to get the job done more effectively.
 • Versatile - We work with agile/lean methods. We'd much rather iterate and learn than assume we know all the answers.
 • Engineering excellence - Constantly looking for new ways to improve our infrastructure and leverage the capabilities AWS (and others) provide us with.
 • Team player - You don't (always) work in isolation and are excited by the thought of using your team whilst involving product, experience design, engineering and more in the process.


Requirements

Must have skills and experience:

 • Bachelor's Degree in Computer Science or equivalent
 • at least 3 years of relevant experience in software engineering
 • Extensive experience in operating a container orchestration cluster (Docker Swarm, Kubernetes, Mesos, ECS/Fargate or similar)
 • Experience with AWS (EC2, VPC, Terraform/CloudFormation, IAM, RDS, ElastiCache, Load Balancing, Auto Scaling)
 • Understanding of fundamental network technologies like DNS, Load Balancing, SSL, TCP/IP, HTTP
 • Willing to learn how to automate/scale the deployment of Python and Java applications
 • Experience with continuous integration (Gitlab CI, Jenkins or similar)
 • Working knowledge of databases and SQL,
 • Working knowledge of Shell Scripting
 • Working knowledge of Java, Python or Go
 • Military obligations fulfilled

Will be considered as a plus:

 • Telephony knowledge (SIP,VoIP)
 • Experienced in Linux Administration (CentOS, RedHat)
 • Configuration Management tools (Ansible, Puppet, Chef)
 • Knowledge of Web Server Administration (Apache-HTTP, Apache-Tomcat)
 • Basic Database knowledge (MySQL, Oracle, DB2)
 • Familiarity with Virtualization (VMware)
 • Monitoring tools (Prometheus/Grafana, Zabbix, Nagios or similar)


Benefits

 • Attractive compensation package
 • With Omilia, you will work within a great team of likeminded young people, working hard and enjoying every bit of it, delivering disruption in how consumers communicate with organisations all over the world.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρία Καριέρα ΑΕ ιδρύθηκε το 1997, με στόχο την κάλυψη των κενών στην ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας και την υποστήριξη των νέων που αναζητούν εργασία. Μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν η εταιρία έθεσε τη βάση για τη μετεξέλιξή της σε έναν οργανισμό ευέλικτο και γρήγορα αναπτυσσόμενο, σχεδιάζοντας διαρκώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες καριέρας, που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες του δυναμικού χώρου της αγοράς εργασίας.

Το kariera.gr είναι το ηγετικό on-line recruitment site στην Ελλάδα. Από το 2007 αποτελεί μέλος του δικτύου του CareerBuilder.com, του μεγαλύτερου site για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.

Kariera.gr Hiring Solutions

Αποστολή & Όραμα μας, είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Συνδυάζουμε τα skill σας με την κουλτούρα της εταιρίας, ώστε η επόμενη θέση εργασίας σας να αποτελεί κατάκτηση προσωπικής επιτυχίας.

Καθαρά ανθρωποκεντρική η προσέγγιση μας, στις γνώσεις σας και τις προσωπικές σας φιλοδοξίες. Διενεργούμε τα αντίστοιχα Test των προσόντων της θέσης, όπου θα σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε και καλύτερα τον εαυτό σας.

Είμαστε εδώ, όσο αναζητάτε εργασία!