Senior DRUPAL Full Stack Developer (SDD)
απο το Jobs24

Ημερομηνία καταχώρησης: 20/1/2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Cognity is one of the leading, comprehensive IT solution providers in the region of Southeast Europe. The company’s mission is to add value to its Customers and help them achieve their business goals, by promoting, implementing and supporting globally-leading IT solutions. Cognity has successfully implemented large-scale, mission-critical projects, applying globally acclaimed solutions of CRM, Order Management, SOA-based Integration, BPM, Master Data Management, Data Quality, Marketing Automation, BI & Analytics, Portals & Content Management. Cognity demonstrates a wide Customer base in Telecommunications, Banking and Insurance.

Cognity is looking for a Drupal Full Stack Developer to add it its team. In this role you will work alongside a team of bright interesting and enthusiastic peers as well experienced Web Developers, Backend Developers and Architects to help build and maintain exceptional user experiences for our customers.

In this role you’ll be responsible for back-end development as well as site building and architecture. The ideal candidate will also be able to plan and implement migration of an existing Drupal 7 site to Drupal 8 including data and custom modules, asses existing Drupal installations and various other responsibilities. The position will require some travelling.

Responsibilities
 • Assess, create, improve and extend website functionality in Drupal 7/8 applications by building views content types blocks panels user roles/permissions etc.
 • Develop custom Drupal modules in PHP where necessary utilizing Drupal best practices for code structure and style
 • Select appropriate community-contributed Drupal modules to satisfy functional requirements
 • Build templates stylesheets and UI elements using HTML CSS and JavaScript
 • Test troubleshoot triage and remediate functional defects.
 • Communicate clearly and effectively about technical issues and resolutions both within the team and to external clients and stakeholders
 • Join an Agile/Scrum development team participating in daily stand-up meetings sprint planning retrospectives and other Scrum ceremonies
 • Assist fellow engineers with technical problem-solving
 • Write clean maintainable and extensible code using platform and industry standards
 • Oversee system administration including deployments and configuration management
 • Monitor and report website performance issues and coordinate with the server team to mitigate vulnerabilities
 • Reliably deliver assigned tasks in a timely and efficient manner and take ownership of the product delivery
 • Other duties as required

Basic Qualifications
 • Bachelor’s degree in Computer Science or related discipline or the equivalent of education certification or work experience
 • 5+ years’ experience developing web solutions in Drupal and PHP implementations in a LAMP environment; minimum 1 year of Drupal 8 experience required
 • Ability to architect Drupal solutions including data display and information architecture
 • Experience with at least one search engine (Solr or Elasticsearch)
 • 3+ years’ experience creating custom Drupal modules
 • Experience building responsive websites using Drupal CMS HTML/HTML5 CSS/CSS3 and JavaScript/jQuery and frameworks such as Bootstrap or Semantic UI
 • Experience in managing the process of converting UX assets like Adobe PSDs to HTML 5 mockups
 • Knowledge of component-based or atomic design practices
 • Experience with version control using Git including managing branches is required
 • Thorough understanding of the Software Development Lifecycle and exposure to Agile or iterative software design practices
 • Experience working with APIs integrating with external web services (REST XML JSON) or third-party tools
 • Strong client-facing skills and ability to communicate technical subject-matter in non-technical terms

Preferences
Master’s degree in Computer Science or related discipline

Submit your CV in English by clicking on the ``Apply`` button.

Cognity S.A. 
42 Kifissias Av.
151 25 Marousi, Athens, Greece 
Tel: +30-210-6194400 Fax: +30-210-6194019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρία Καριέρα ΑΕ ιδρύθηκε το 1997, με στόχο την κάλυψη των κενών στην ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας και την υποστήριξη των νέων που αναζητούν εργασία. Μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν η εταιρία έθεσε τη βάση για τη μετεξέλιξή της σε έναν οργανισμό ευέλικτο και γρήγορα αναπτυσσόμενο, σχεδιάζοντας διαρκώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες καριέρας, που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες του δυναμικού χώρου της αγοράς εργασίας.

Το kariera.gr είναι το ηγετικό on-line recruitment site στην Ελλάδα. Από το 2007 αποτελεί μέλος του δικτύου του CareerBuilder.com, του μεγαλύτερου site για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.

Kariera.gr Hiring Solutions

Αποστολή & Όραμα μας, είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Συνδυάζουμε τα skill σας με την κουλτούρα της εταιρίας, ώστε η επόμενη θέση εργασίας σας να αποτελεί κατάκτηση προσωπικής επιτυχίας.

Καθαρά ανθρωποκεντρική η προσέγγιση μας, στις γνώσεις σας και τις προσωπικές σας φιλοδοξίες. Διενεργούμε τα αντίστοιχα Test των προσόντων της θέσης, όπου θα σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε και καλύτερα τον εαυτό σας.

Είμαστε εδώ, όσο αναζητάτε εργασία!