Examensarbete: Människan som mätinstrument – Arbetsbelastning
RISE

Publiceringsdatum: 2019-05-20

Jobbeskrivning

RISE mätteknik är nationellt metrologiskt institut och tillhandahåller spårbara mätningar med låg osäkerhet för flertalet av de fysikaliska och kemiska storheterna, d.v.s. kvalitetssäkrad mätteknik. En av grupperna på RISE mätteknik, MTx, arbetar även med hur samma grundläggande mättekniska principer kan tillämpas med människan som mätinstrument, exempelvis vid självskattningar eller observationer. Gruppen arbetar med metodiken inom en rad olika områden och frågeställningar.

Examensarbetets utformning
Hur står en persons förmågor i relation till de krav som ställs på hen i arbetet? Hur påverkar det möjligheterna till att optimera arbetsförmågan? Detta examensarbete syftar till att studera kategoriska data relaterat till förmågor och krav vid arbetet utifrån modellen människan som mätinstrument.

Examensarbetet kommer dels innebära litteraturstudie för fördjupning inom området, dels dataanalyser. Den data som kommer att användas handlar om självskattad eller observerad data för förmågor och krav vid arbetet.

Placeringsort för examensarbetet är Göteborg.

Kvalifikationer
Förkunskaper inom exempelvis arbetsterapi, arbetsmiljö eller liknande eller inom mätteknik krävs. Kommersiella programvaror för moderntestteori (RUMM2030 och/eller Winsteps) kommer att erbjudas. Relativt krävande teoretisk svårighet men vi erbjuder erforderlig handledning i utförandefasen

Kontakt
Jeanette Melin, 010-516 66 39. Sista ansökningsdag är den 30 augusti 2019. Ansökningar behandlas löpande under ansökningsperioden.

Våra fackliga representanter är: Lazaros Tsantaridis, SACO, 010-516 62 21 och Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61.

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se. Division Säkerhet och Transport. I framtiden krävs säkrare och mer ekonomiskt och miljömässigt hållbara transporter. Divisionen Säkerhet och Transport har experter inom bl.a. aktiv säkerhet, mekaniska risker, mätteknik och brandskydd i avancerad labbmiljö.

Exjobb, Master thesis, examensarbete, Mätteknik, forskning, RISE

Summering

  • Anställningstyp: Examensarbete
  • Ort: Göteborg
  • Erfarenhet: Ej Specificerat
  • Publiceringsdatum: 2019-05-20