RISE Mätteknik söker forskare för avancerad elektrisk metrologi
RISE

Publiceringsdatum: 2018-05-23

Jobbeskrivning

RISE Mätteknik söker forskare för avancerad elektrisk metrologi


RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.
www.ri.se

 

Vill du vara med och påverka framtidens Sverige?

Digitalisering, växthuseffekt, hållbarhet, knivskarp internationell konkurrens är exempel på utmaningar som Sverige och svensk industri står inför.

RISE är med och bidrar till lösningar på dessa utmaningar genom att skapa forsknings- innovations- och utvecklingsprojekt i samverkan med företag, universitet, högskolor och offentlig sektor. Hos RISE kommer du arbeta i en mycket stimulerande miljö med kompetenta och trevliga kollegor som brinner för att göra skillnad. Hos oss på RISE kommer du genom dina insatser bidra till samhällsnytta. Du kommer att ha stor frihet att styra ditt eget arbete och få tillgång till ett stort kontaktnät både i Sverige och internationellt. Tjänsten innebär ibland resor då du genom din medverkan i projekt sannolikt kommer att besöka samarbetspartners runt om i Sverige och Europa

 

Om RISE Mätteknik

Vi är ett nationellt centrum för kvalitetssäkrad mätteknik och är bland annat utsett som svensk riksmätplats för flera storheter, vilket innebär att vi aktivt samordnar oss med akademi, näringsliv och myndigheter för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Vi utvecklar i nationell och internationell samverkan nya mätmetoder för klassiska storheter och tillämpningar men även nya mer beteenderelaterade metoder. Det inbegriper allt från forskning och utveckling av tillämpade metoder baserad på akademisk grundforskning, mätsensorer och teknik i det svenska elnätet, digitaliseringen i industrin, 3D-teknik för additiv tillverkning till mätning av hälsa för individer kopplat till ersättningsmodeller inom välfärden.

Inom gruppen primärmetrologi arbetar vi med forskning och kommersiell kalibrering inom elektrisk metrologi. Utgående från den grundläggande metrologin med bland annat kvantrealiseringar av både spänning och resistans utvecklar vi mätteknik inom flera områden. Vi jobbar både teoretiskt och laborativt i mycket välutrustade laboratorier. En utvecklingsväg vi för närvarande följer är mätteknik för batteritillämpningar där inte minst fordonsindustrin idag söker efter nya lösningar.

 

Din roll

I rollen som forskare kommer du att identifiera, initiera och genomföra forsknings- och uppdrags­projekt. Du kommer dessutom att omsätta forskningsrön i nya tjänster som kan marknads­föras mot näringslivet. Du kommer jobba med en väletablerad grupp forskare och kalibreringsingenjörer som har ett mycket djupt kunnande inom mätteknik för både primära elektriska storheter och högfrekvensteknik.

Förutom samverkan inom den egna gruppen kommer du jobba tillsammans med universitet, högskolor och företag såväl inom Sverige som internationellt. Du kommer dessutom att samverka med RISE innovations­infrastruktur bestående av kollegornas kompetens inom i stort sett alla upptänkliga teknikområden - men även andra områden såsom innovation och beteendevetenskap - lab, test- och demomiljöer.

Det finns en stor frihet och många möjligheter att utveckla rollen beroende på eget intresse.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:

  • Utveckla och driva forskningen inom gruppen genom internt och offentligt finansierade projekt.
  • Söka och initiera nya forskningsprojekt
  • Samverka med företag, universitet och högskolor.
  • Deltaga i nationella och internationella nätverk
  • Omsätta forskningsrön i tjänster för att göra nytta i industri och samhälle

 

Din profil

Vi söker dig som har en forskarexamen inom experimentell fysik, elektronik, eller liknande område med en forskarbakgrund. Arbetslivserfarenhet från industri är meriterande. Stor vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper och en stark egen drivkraft att utveckla både dig själv och ditt område är ett krav. Du har även lätt för att kommunicera och samarbeta med andra. Du kan växla mellan helhets- och detaljperspektiv samt har förmågan att snabbt sätta dig in i nya eller angränsande områden. Du drivs av en naturlig nyfikenhet och gillar utmaningar. Du har förmågan att entusiasmera och inspirera personerna i miljön runt omkring dig. 

Tjänsten erbjuder stora möjligheter att utvecklas professionellt och att vara delaktig i utveckling av nya tjänster och metoder både internt och externt. Den omfattar också uppgifter med tekniskt utvecklingsarbete och projektledning. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.

Tjänstens placering kommer att vara i Borås, och den kan komma att tillsättas löpande.Kontaktperson

Sista ansökningsdag är den 31 juli men vi vill ha din ansökan snarast.  Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Detta är en fast tjänst och anställningen är på RISE. Vid frågor kontakta sektionschef Johan Söderbom 010-516 5772.

Summering

  • Anställningstyp: Heltidsanställd
  • Ort: Borås
  • Erfarenhet: Ej Specificerat
  • Publiceringsdatum: 2018-05-23

Om Oss

Välkommen till RISE Research Institutes of Sweden
För dig som drivs av utmaningar, är nyfiken på framtiden och som vill göra skillnad, erbjuder vi en arbetsplats där du har stora möjligheter att själv påverka vad du vill jobba med och hur du kan utvecklas.

På RISE jobbar mer än 2200 medarbetare på olika sätt med forskning och teknik som gör nytta för samhället. Vi drivs av kreativitet, kunskap och samverkan för att uppnå vår mission – accelerating innovation. I vår roll som forskningsinstitut erbjuder vi lösningar på existerande och framtida behov baserat på tillämpad forskning. Dessa lösningar utvecklas tillsammans med kunder, partners och användare i form av produkter och tjänster.

Vår vision
RISE vision är att vara en internationellt ledande innovationspartner. Med det menar vi att vi ska ha en ledande roll som ett starkt forskningsinstitut som stödjer svensk industri och dess konkurrenskraft på en global marknad. Detta genom att bidra till introduktion och tillämpning av svensk industris innovation, teknik och produkter på marknaden, både här hemma och i världen. I vår roll som forskningsinstitut ligger också att skapa nätverk och nya samarbetsmöjligheter för våra kunder och samarbetspartners både nationellt och internationellt.