RISE söker forskningsrådgivare inriktning nationella forskningsfinansiärer
RISE

Publiceringsdatum: 2018-07-14

Jobbeskrivning

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Grants Office är RISE-koncernens forskningsservice och en del av de koncerngemensamma funktionerna under avdelningen Forskning och affärsutveckling.

Grants Office stödjer RISE-koncernens forskare i frågor som rör forskningsfinansiering från Horizon 2020, Eurostars, Vinnova, Energimyndigheten, Formas, Mistra och Stiftelsen för strategisk forskning. Detta innebär bland annat att matcha idéer mot utlysningar, läsa ansökningar och att svara på frågor om villkor och regler. Vi arrangerar även utbildningar och informationsmöten för RISE-koncernens forskare och tar fram underlag till RISE ledning avseende deltagarvillkor, volym och beviljandegrad hos finansiärerna.

Vi söker nu en forskningsrådgivare som kommer arbeta brett med ansöknings- och projektstöd över hela RISE-koncernen och med särskilt fokus på de nationella forskningsfinansiärerna. Arbetet innebär bland annat att bevaka aktuella utlysningar och policytrender, hantera och påverka förändrade deltagarvillkor i dialog med finansiärerna samt att analysera RISE deltagande och framgång i specifika utlysningar.

 
Det här är Grants Office idag:

Vi är fyra personer som arbetar på Grants Office varav två sitter i Stockholm och två i Göteborg. Arbetet är självständigt men vi har gemensamma målsättningar som vi stämmer av en gång i veckan via Skype. Vi träffas också regelbundet för gemensamma arbetsdagar på något av kontoren.

 För att bli framgångsrik hos oss tror vi att du:

 • har erfarenhet av eget ansökningsarbete och/eller supportarbete till nationella och europeiska forskningsfinansiärer.
 • har erfarenhet av att arbeta med forskningsfinansiärers deltagarvillkor och regelverk.
 • kan uttrycka dig obehindrat på både svenska och engelska, både i tal och skrift.
 • har akademisk examen, gärna disputerad men det är inte ett krav.


Det är också meriterande om du:

 • har arbetat med att utvärdera ansökningar, nationellt eller i EU.
 • har arbetat på forskningsinstitut.
 • har arbetat med forskningssupport eller rådgivning.
 • är van vid att hantera ekonomisk rapportering av forskningsprojekt.
 • är van vid att hantera CRM-program, som till exempel Lime CRM.


Som person är du självgående men har också lätt för att samarbeta och är van att presentera inför större grupperingar. Arbetet ställer krav på att du har god kommunikationsförmåga då du kommer att interagera med RISE övriga gemensamma funktioner och externa organisationer som till exempel forskningsfinansiärerna. Det finns goda möjligheter att påverka innehållet i den service vi erbjuder.


Placeringsort är inte avgörande. Eftersom RISE är en organisation med verksamhet över hela Sverige medför tjänsten en del resande.


Är du nyfiken och vill veta mer kontakta gärna Per Lindquist, 070-3626203.

Skicka in din ansökan senast den 31 augusti 2018.

Våra fackliga representanter är: Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61

Lazaros Tsantaridis, SACO, 010-516 62 21

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes vänligen då vi lyder under Lagen om offentlig upphandling.                        

Summering

 • Anställningstyp: Heltidsanställd
 • Ort: Ospecificerat
 • Erfarenhet: Ej Specificerat
 • Publiceringsdatum: 2018-07-14

Om Oss

Välkommen till RISE Research Institutes of Sweden
För dig som drivs av utmaningar, är nyfiken på framtiden och som vill göra skillnad, erbjuder vi en arbetsplats där du har stora möjligheter att själv påverka vad du vill jobba med och hur du kan utvecklas.

På RISE jobbar mer än 2200 medarbetare på olika sätt med forskning och teknik som gör nytta för samhället. Vi drivs av kreativitet, kunskap och samverkan för att uppnå vår mission – accelerating innovation. I vår roll som forskningsinstitut erbjuder vi lösningar på existerande och framtida behov baserat på tillämpad forskning. Dessa lösningar utvecklas tillsammans med kunder, partners och användare i form av produkter och tjänster.

Vår vision
RISE vision är att vara en internationellt ledande innovationspartner. Med det menar vi att vi ska ha en ledande roll som ett starkt forskningsinstitut som stödjer svensk industri och dess konkurrenskraft på en global marknad. Detta genom att bidra till introduktion och tillämpning av svensk industris innovation, teknik och produkter på marknaden, både här hemma och i världen. I vår roll som forskningsinstitut ligger också att skapa nätverk och nya samarbetsmöjligheter för våra kunder och samarbetspartners både nationellt och internationellt.